Publicerad:

Fler blomsterängar i Sigtuna kommun

Sigtuna kommun kommer under våren och sommaren låta bli att maskinklippa en del ängar för att istället låta dem växa upp. Det är en del av vårt hållbarhetsarbete som vi gör för att underlätta för bin och fjärilar, och gynna produktion av livsmedel.

Ett antal ängar runt om i Sigtuna kommun kommer att få växa upp och blomma under sommaren. Anledningen till att vi gör detta är att blomsterängar gynnar pollinatörer som bin, humlor och fjärilar. Vilda pollinatörer är mycket viktiga för den biologiska mångfalden och för vår livsmedelsförsörjning. Ängarna kommer att slåttras, vilket innebär att vi skär gräset istället för att klippa det. Även det hjälper till att bevara ängväxter och insekterna som behöver dem.

Anledningen till att vi gör detta är att blomsterängar gynnar pollinatörer som bin, humlor och fjärilar. Vilda pollinatörer är mycket viktiga för den biologiska mångfalden och för vår livsmedelsförsörjning.

Många av våra pollinatörer är idag hotade och därför väljer Sigtuna kommun att skapa fler livsmiljöer för dem. Detta ingår i kommunens hållbarhetsarbete med det globala målet om ekosystem och biologisk mångfald i Agenda 2030, som Sigtuna kommun arbetar aktivt med.

Du kan läsa mer om Sigtuna kommuns hållbarhetsarbete på vår hemsida: Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling

En äng med blommor och fjärilar

Agenda 2030, Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald

Mål 15 handlar bland annat om att bevara skog, bekämpa ökenspridning och stoppa förlusten av den biologiska mångfalden. Biologisk mångfald är en avgörande grund för jordens livsuppehållande system och vår nuvarande och framtida välfärd vilar på denna grund.