Publicerad:

Beslut: miljonsatsning på fler laddstolpar i kommunen

Sigtuna kommun satsar på fler laddstolpar som ett led i arbetet med att nå uppsatta klimatmål.

Klimatsmart Sigtuna är Sigtuna kommuns plan för kommunens miljö- och hållbarhetsarbete. Ett av målen där är att kommunorganisationen ska har en fossilfri personbilsflotta 2025, ett annat att möjliggöra nollutsläpp av växthusgaser inom kommunens geografiska yta till år 2040. För att nå dessa mål är en satsning på laddstolpar nödvändig.

Fler elfordon är inte bara positivt ur ett klimat och energiperspektiv. De bidrar också till tystare, trevligare, och hälsosammare städer. Med den här utbyggnaden möjliggör vi också för fler invånare att ladda sina bilar. Klimatsmart tycker jag, säger Gill Brodin (C), ordförande i Agenda 2030-utskottet och vice ordförande Bygg och Miljönämnden.

Laddstolparna kommer att sättas upp på större parkeringsplatser som förvaltas av kommunen. På kvällar och helger kommer invånare ha möjlighet att ladda sina fordon där.

Under 2022 planerar vi att bygga 20-30 nya laddpunkter. I första hand kommer dessa att fördelas vid kommunens verksamhetsfastigheter, men utanför kontorstid är tanken att laddstationerna ska vara tillgängliga för invånare som vill ladda sitt elfordon, säger Ulf Sävström, staben teknik- och servicekontoret.

Laddstolparna avgiftsbeläggs

Laddstolparna kommer att avgiftsbeläggs från och med 1 juni 2022. Den beräknade avgiften är 4 kronor per kWh dygnet runt alla veckans dagar. Det skulle i så fall innebära att en normalstor elbil (med en batterikapacitet på 40 kWh) skulle kosta 160 kronor att ladda full.

Avgiften ska täcka kommunens kostnader för förbrukad el och administration samt ge ett mindre överskott för att kunna täcka drift och underhåll av laddstolpar. I dagsläget är Betalning ska ske via app eller swish.

Kvinna som laddar elbil