Publicerad:

Inför Norgebesök: ”Vi har mycket att lära av varandra”

Onsdagen den 18 maj kommer en delegation på omkring 20 personer från Norge till Sigtuna kommun. Besökarna kommer från olika kommuner kring flygplatsen Gardermoen och är här för att få - och dela - inspiration och information.

Solnedgång med flygledartornet på Arlanda i bakgrunden. Foto: Kenneth Hellman/Johnér

Fotograf: Kenneth Hellman/Johnér

Sigtuna är värdkommun för Sveriges viktigaste flygplats tillika landets största mötesplats, där både människor och gods samlas från hela världen.

Det här ger kommunen unika möjligheter till utveckling, arbetstillfällen och till ett blomstrande näringsliv. Men att ha en stor flygplats i kommunen för också med sig en del utmaningar.

Så, hur kan värdskapet utnyttjas på bästa vis?
Det är bland annat det dagen kommer att handla om.

Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande, säger:

Det är både roligt och utvecklande att ett antal kommuner runt Norges huvudflygplats Gardermoen nu kommer till Sigtuna för att diskutera hur vi som värdkommuner till internationella flygplatser hanterar såväl utmaningar som möjligheter kopplade till flygverksamheten. Jag tror vi har mycket att lära av varandra.

Gardermo-regionen består av sex kommuner med sammanlagt 117 000 invånare.
Precis som för Sigtuna kommun blev dessa kommuner hårt drabbade av pandemin eftersom många av jobben är nära kopplade till deras flygplats.
En av representanterna som kommer på besök är Hans Thue, ordförande i Nannestads kommun, som är en av regionens kommuner. Han betonar hur viktigt det är med ett brett näringsliv runt flygplatsen med jobb på olika utbildningsnivåer, samt att det handlar om att underlätta så att transporterna av anställda, varor och tjänster blir rationella och hållbara.


I första hand ser vi fram emot att få en överblick över detta och hur andra i samma situation löser problemen. Vi hoppas också att detta över tid kan initiera ett mer strukturerat samarbete för att utveckla bra åtgärder över nationsgränserna. Våra möjligheter och utmaningar är nog väldigt lika dem i Sigtuna, säger Hans Thue.

Under Almedalsveckan kommer Sigtuna kommun att ha en hel seminariedag med fokus på värdskapet för Arlanda. Representanter från värdkommunerna för såväl Norges som Finlands största flygplatser kommer, tillsammans med Sigtuna kommun, att medverka under en av programpunkterna.

Det kommer då att handla om det nordiska samarbetet och hur kommunerna kan dra nytta av varandra för att flygplatserna med omnejd ska vara så attraktiva som möjligt.