Publicerad:

Brobyggets verksamhet utökas till Valsta torg

Med start i helgen den 14-15 maj kommer alla som vill att kunna prova på gratis sport- och fritidsaktiviteter utomhus på Valsta torg. Insatsen är en del i vårt arbete med Samhällsbyggnadslyftet och ska bidra till ökad trygghet och delaktighet i området.

Aktivitetsytan framför Valsta torg.

Aktivitetsytan på Valsta torg där besökare kommer att kunna delta i sport- och fritidsaktiviteter tillsammans med Brobygget och Fritidsbanken. Den som vill kommer exempelvis kunna prova på att åka inlines. Foto: Sigtuna kommun

Brobygget är ett koncept där ett antal samverkande aktörer i samarbete med kommunens föreningsliv erbjuder en meningsfull fritid för barn och ungdomar med fokus på idrott.

Sedan ett antal år tillbaka arrangeras Brobygget – By Night för ungdomar över 13 år varje fredag och lördag kväll i Vikingahallen. Konceptet har därefter utvecklats på flera sätt. Så sent som tidigare i våras tog kommunens politiker beslut om att satsa på en utveckling av konceptet i anslutning till skoldagen som en daglig fritidsverksamhet i samverkan med skolorna. Planen var att starta upp så snart pandemirestriktionerna lättade och efter sportlovet rullade vi igång Brobygget – Sportis för första gången, i Vikingahallen tillsammans med Tingvallaskolans fritidshem.

Det är väldigt roligt att Brobygget – Sportis har kunnat dra igång under våren och det ska ha fungerat väldigt bra hittills med många deltagande barn vid varje tillfälle. Tack vare Brobyggets ledare och föreningarna i kommunen får barnen prova på olika sporter som handboll, fotboll och taekwondo och känna på riktig rörelseglädje, säger Lars Björling (SfS), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Och nu kommer vi alltså att kunna erbjuda Brobyggets verksamhet till barn och unga i alla åldrar även utomhus på Valsta torg, som en social insats inom ramen för Samhällsbyggnadslyftet efter ett beslut på kommunstyrelsens sammanträde den 9 maj. Med start varje lördag och söndag från den 14 maj till 12 juni samt på nationaldagen den 6 juni mellan klockan 12.00-16.00. Därefter samma tid under veckans alla dagar fram till sommarlovets slut den 13 augusti.

Fritidsbanken kommer att låna ut de sport- och fritidsprylar som behövs för att exempelvis prova på att åka inlines eller spela minitennis och Brobyggets ledare delar ut mellanmål till alla yngre besökare.

Om Brobygget

Brobygget arrangeras i samverkan mellan Sigtuna kommun, SigtunaHem, Vi är Valsta, Trygg i Märsta, Hyresgästföreningen Sigtuna och RF-SISU Uppland. I samarbete med föreningar i Sigtuna kommun erbjuder Brobygget en meningsfull fritid för barn och ungdomar med fokus på idrott. Brobyggets aktiviteter på Valsta torg är en del i Sigtuna kommuns satsning Samhällsbyggnadslyftet, som syftar till att minska och motverka segregationen i kommunen och stärka hela kommunens attraktivitet.

Brobygget