Publicerad:

Nytt kultur- och aktivitetscenter i Valsta

Nu planerar vi för byggandet av ett stort kultur- och akvititetscenter i kommunen. De drygt 2 000 kvadratmeterna ska bland annat innehålla café, hantverksverkstad, mediastudios, bibliotek samt lokaler för dans, musik och möten.

Drönarbild över området framför Valsta centrum.

Ett stort kultur- och aktivitetscenter ska uppföras framför Valsta centrum. Byggnadens exakta placering är inte bestämd än. Foto: Sigtuna kommun

Det var på kommunstyrelsens sammanträde den 9 maj som kommunens politiker tog beslut om att ge kommundirektören i uppdrag att genomföra utvecklingen av ett kultur- och aktivitetscenter på platsen framför centrumbyggnaden i Valsta.

Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande, berättar:

Kultur- och aktivitetscentret är en jättesatsning för att skapa en plats för människor att mötas, stimuleras och utvecklas. Satsningen är ett direkt resultat av den medborgardialog som genomfördes 2018-2019 där Valstaborna fick tycka till om hur kommundelen skulle utvecklas. Tanken är också att kultur- och aktivitetscentret ska öka tryggheten och stärka hela kommunens attraktivitet.

I medborgardialogen som ligger till grund för utvecklingsprojektet Valsta 2030 framkom bland annat önskemål om att göra centrala Valsta mer levande och ett behov av att koppla samman kommundelen med omgivningen. Med kultur- och aktivitetscentrets centrala placering framför Valsta centrum är tanken att det ska bli tillgängligt för alla med förutsättningar att locka till sig besökare från hela kommunen. Den exakta placeringen framför centrumbyggnaden är dock inte bestämd än. Placeringen ska utredas och för att möjliggöra placeringen framför centrumet krävs bland annat en ny detaljplan. Tidplanen för färdigställandet av kultur- och aktivitetscentret bedöms till närmare fyra år.

För att byggnaden ska bli något extra och skapa uppmärksamhet ska dessutom en arkitekttävling utlysas.

Ambitionen är att centrala Valsta utvecklas till en naturlig, uppskattad och trygg mötesplats. Det kommer ett kultur- och aktivitetscenter bidra till, säger kommundirektör Birgitta Pettersson.

Barnfamiljer i Valsta är en särskilt viktig målgrupp, men förhoppningen är att kultur- och aktivitetscentret ska bli ett besöksmål för alla Sigtuna kommuns invånare och även besökare från andra kommuner.

Vi har tagit fasta på våra invånares önskemål och behov och utifrån det tagit fram en inriktning för centrets verksamhetsinnehåll, syfte och målgrupp. En delegation med såväl tjänstepersoner som politiker har också varit på studiebesök i Järfälla, Nacka och Linköping för att inhämta erfarenheter och inspiration från deras kultur- och aktivitetshus, berättar Birgitta Pettersson.

Uppförandet av ett kultur- och aktivitetscenter ingår i utvecklingsförslaget för Valsta 2030 och är också en del i det kommunövergripande arbetet med Samhällsbyggnadslyftet, som syftar till att minska och motverka segregationen i kommunen och stärka hela kommunens attraktivitet.

Förslaget på vad som ska inrymmas i Sigtuna kommuns kultur- och aktivitetscenter:

 • Kommersiella ytor.
  • I den kommersiella delen önskas aktiviteter som passar för såväl yngre barn som ungdomar och hela familjer. Exempelvis lekland, e-sport och klättercenter.
 • Café.
  • Café med sittplatser för 25-30 personer. Här ska det även finnas en utställningsyta.
 • Hantverksverkstad.
  • En multiverkstad för olika föreningar och studieförbund med aktiviteter som exempelvis sömnad, bild och form, konstskapande, grafik, street art och pyssel.
 • Lokaler för dans och musik.
 • Mediastudios för inspelningar av musik, podcast och video/film.
 • Black box.
  • En ljud- och ljusutrustad produktionsyta med möjligheter för exempelvis musikspelningar, teaterarrangemang, mässor och fester. Här ska det även finnas en gradäng med plats för 70-80 sittande åskådare.
 • Bibliotek.
  • Biblioteksverksamhet som ska formas med inriktning mot den yngre målgruppen, barn och ungdomar. Här ska det även finnas plats för självstudier samt IT-utrustning.
 • Möteslokaler och samtalsrum.
  • Möteslokaler för föreningar och andra verksamheter i kommunen. Det ska även finnas skyddade samtalsrum för sekretessmöten.
 • Kök.
  • Kök för tillagning och beredning som ska kunna nyttjas av föreningar och även kunna användas vid exempelvis större arrangemang.
 • Kontaktcenter.
  • Kommunens kontaktcenter blir ett nav i kultur- och aktivitetscentret. I receptionen ges information om husets aktiviteter, föreningar kan göra lokalbokningar och samhällsvägledare ska kunna ge stöd och hjälp vid frågor om exempelvis kommunens verksamheter.