Publicerad:

Möjligheter till affärer för kommunens näringsliv

Idag har 400 affärsmöten under fyra timmar ägt rum på Scandinavian XPO i Märsta. Konceptet är ett nytt samarbete mellan Sigtuna kommun och Affärstorget.

Företagare från olika branscher i kommunen har under förmiddagen genomfört tio tjugo minuters möten med andra företagare. Tanken är att känna varandra på pulsen och se om det finns möjligheter till framtida samarbetsmöjligheter. Dessutom fanns gott om tillfällen för ett flertal informella möten. På plats fanns företagare från olika branscher i kommunen. Allt från banker och hotell till stora föreningar, fastighetsbolag och rekryteringsföretag.

Sigtuna kommun vill vara en kommun med ett gott företagsklimat. Vi vill på olika sätt skapa möjligheter för våra företag att verka här. Ett sätt att göra det är genom dagens event, där företag genom korta möten på en och samma förmiddag kan skapa nya affärsmöjligheter och nätverka med kollegor som också verkar i vår kommun, säger Birgitta Pettersson, kommundirektör i Sigtuna kommun.

Deltagarna var mycket nöjda med förmiddagen. Många kontakter togs och nya möten bokades in.

Effektiva möten sparar tid

Jag är positivt överraskad. Här finns många erfarna och kompetenta företagare och jag känner att jag både har hittat nya affärsmöjligheter och fått ett bredare nätverk, säger Mona P Wågberg, VD för Rekryteringsstyrkan, som är rekryteringsföretag med säte i Arlandaregionen.

Sandra Yavuz, fastighetsutvecklare på Björnbackens Fastighets AB var också nöjd med dagen.

Det här är en fantastisk bra idé. Tid är dyrbar och det är både svårt att få till men också tidskrävande att åka runt och träffa företagare i kommunen. På det här sättet så har jag fått en mängd effektiva och givande affärsmöten under en och samma förmiddag.

Bild på när två företagare har sina 20 minuters möten

Mona P Wågberg från Rekryteringsstyrkan och Sandra Yavuz på Björnbackens Fastighets AB möttes under 20 minuters för att se om de kan ha utbyte av varandra. Foto: Sigtuna kommun