Publicerad:

Nytt stöd för anhöriga till personer med beroende

Står du nära någon som har problem med beroende? Den 26 april startar en samtalsgrupp, där du får stöd och kunskap och kan dela erfarenheter med andra.

Du som är anhörig eller närstående till någon som har utvecklat ett beroende kan få stöd av oss på Sigtuna kommun. Vi erbjuder både enskilt stöd och samtalsgrupper på olika teman.

På tisdag den 26 april startar en anhöriggrupp där du får råd, stöd och konkreta verktyg i hur du kan bemöta din närstående av vuxenbehandlare på öppenvårdsenheten. Där får du också träffa andra i samma situation.

Vi träffas på plats under fem tillfällen och diskuterar bland annat beroendesjukdomar, medberoende, kommunikation och gränser.

Det går också bra att ansluta till gruppen vid något av kommande tillfällen under våren.

Tid: Tisdagar klockan 13.00-15.00. Start 26 april 2022
Plats: Öppenvården, Södergatan 19c, Märsta

Mer information och anmälan

Telefon: 08-591 267 26
E-post: oppenvarden@sigtuna.se

Två kvinnor som samtalar