Publicerad:

Ny satsning i Valsta med fokus på det svenska språket

Idag invigdes den nya satsningen Svenska för alla, eller som den också kallas Svenska från dag ett. Det här är en gemensam satsning mellan RF-SISU Uppland, Vi är Valsta, SigtunaHem, Hyresgästföreningen och Sigtuna kommun, och invigningen skedde symboliskt med att knyta band istället för att klippa.

Syftet med Svenska för alla är att förbättra kunskaperna i det svenska språket för invånare i Sigtuna kommun, med fokus på Valsta. Utöver svenska kommer även ämnen som föräldraskap, studier, arbetsmarknad, hälsa, kultur och hur det svenska samhället fungerar tas upp. Fokus kommer att ligga på talad svenska men även att skriva och läsa. Den som behöver kan även få hjälp med läxor från SFI (Svenska för invandrare). Satsningen smygstartade för tre veckor sedan, men har redan fått stamgäster, berättar Carina Lundin, projektledare för satsningen och också den som håller i kurserna i svenska på plats. Hon nämner till exempel flera mammor och barn från Ukraina som varit på plats sedan dag ett, liksom några föräldralediga mammor boende i Valsta som vill bättra på sin svenska.

Det krävs ingen föranmälan och man behöver inte vara inskriven på SFI utan det är bara att dyka upp när man vill, säger Carina Lundin.

Monica Fries, föreningskonsulent i Sigtuna kommun, berättar att det här också är en möjlighet för deltagarna att lära känna föreningslivet i kommunen, som kommer finnas på plats vissa tisdagskvällar.

Svenskt föreningsliv bygger i mångt och mycket på ideella krafter och det är unikt, så ser det inte ut i andra länder, så det här är en möjlighet för oss att berätta mera om det för deltagarna, säger Monica Fries.

Tider för Svenska för alla:

Måndagar: "Svenska för jobb" klockan 9.30 - 12.00 (startar 13 november)
Måndagar: "Svenska för alla" klockan 13.00 - 15.00
Tisdagar: Språkcafé klockan 18.00 - 20.00
Onsdagar: "Svenska för alla" klockan 9.00 - 12.00
Torsdagar: "Svenska för alla" klockan 9.00 - 12.00

Hyresgästföreningens lokal i Valsta på Mjölnergatan 4 A.

Bild på Hyresgästföreningens lokal i Valsta

Svenska för alla håller till i Hyresgästföreningens lokal på Mjölnergatan 4 A i Valsta.