Publicerad:

En tryggare kommun

Idag skrevs avsiktsförklaringen mellan Sigtuna kommun och de två Business Improvement District-föreningarna (BID): Vi är Valsta och Trygg i Märsta under. Tillsammans ska vi verka för en tryggare kommun.

För att skapa en tryggare närmiljö för alla kommuninvånare behöver olika aktörer inom kommunen samarbeta. Då når vi målet att öka tryggheten och minska kriminaliteten. I medborgarenkäten, som går ut till samtliga invånare en gång om året, har det kommit fram att just narkotikahandeln skapar mest otrygghet. Därför ska konkreta åtgärdsförslag tas fram på hur narkotikaförsäljningen kan motverkas.

Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande säger:

Eftersom vi har gemensamma intressen känns det viktigt för oss att stötta BID-föreningarna. Tillsammans kan vi hitta synergier och få större effekt i de trygghetsskapande aktiviteter vi genomför. Kommunen arbetar aktivt för att stärka tryggheten i Valsta och skapa ett levande och tryggt närområde.

När flera aktörer kraftsamlar tillsammans i ett område stärks insatserna och den ekonomiska och sociala nyttan ökar.

Tillsammans kommer vi att genomföra en rad olika satsningar för att minska segregationen och utanförskapet. Vi kommer att öka vuxennärvaron och samarbeta kring trygghetsskapande aktiviteter för barn och unga. Våra insatser syftar till att skapa ett attraktivt Valsta, säger Göran Langer, ordförande i Vi är Valsta.

Genom att tillsammans skapa förutsättningar för ett tryggt närområde får vi ett levande och centrumområde i Märsta. Det gynnar både handlare och invånare, säger Fredrik Håkansson, ordförande i Trygg i Märsta.

De gemensamt satta målen ser ut så här:

  • År 2025: ökad upplevd trygghet i kommunen. Ökad säkerhet i det offentliga rummet. De kriminella nätverkens påverkan på lokalsamhället har minskat.
  • År 2030: Ett tryggt och attraktivt Sigtuna kommun utan kriminell påverkan på lokalsamhället.
Underskrift av avtalsförklaringen Sigtuna kommun och BID.

Göran Langer, ordförande i Vi är Valsta; Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande; Fredrik Håkansson, ordförande i Trygg i Märsta.