Publicerad:

Sigtuna kommun intervjuar föräldrar om stöd från samhället

Från mars till och med juni genomför Sigtuna kommun djupintervjuer med föräldrar till barn 0-18 år genom undersökningsföretaget Ipsos.

Sigtuna kommun vill få en större förståelse och kunskap för föräldrars erfarenhet av socialtjänst, skola eller andra offentliga aktörer. Därför har kommunen låtit företaget Ipsos genomföra en undersökning med hjälp av djupintervjuer.

Exempel på frågor är:

  • Vad har du upplevt som styrkor i sitt föräldraskap?
  • Vad har varit utmaningar?
  • Har du önskat stöd från samhället i ditt föräldraskap, och i så fall vilket?

Målsättningen är att få ett bättre underlag för hur kommunen kan planera och bedriva sin verksamhet så ändamålsenligt som möjligt. Resultatet kommer att presenteras i en rapport och finnas tillgängligt på kommunens hemsida från juli månad.

Inga personuppgifter kommer att lämnas ut och det är helt frivilligt att delta.

Ipsos kommer att kontakta föräldrar via sms och fråga om intresse att delta i en intervju. En erfaren rekryterare ringer sedan upp och ställer några frågor för att stämma av att personen ingår i målgruppen. Därefter bjuder Ipsos in till intervju vid ett senare tillfälle utifrån intervjupersonens förutsättningar.

Samtliga intervjupersoner belönas med ett presentkort på 500 kr som tack för sin medverkan.