Publicerad:

Vad uppmärksam på misstänksam e-post

Just nu cirkulerar e-post som ser ut att komma från Arlandagymnasiet, med uppmaning att göra vissa åtgärder för att verktyget Unikum ska fortsätta fungera. Meddelandet är falskt, så om du har fått det bör du radera det.

Ett e-postmeddelande med Arlandagymnasiets logotyp cirkulerar just nu, där mottagaren uppmanas skriva på ett digitalt formulär och ange sitt bank-id för att verktyget Unikum ska fortsätta fungera. Har du fått meddelandet, klicka inte på något och radera det.

Var alltid misstänksam om du får e-post eller sms där du till exempel uppmanas att klicka på länkar och ange personliga koder eller uppgifter eller öppna dokument. Följ aldrig sådana instruktioner om du inte är säker på att allt är i sin ordning.

Det är just nu en ökad risk för cyberattacker i och med kriget i Ukraina och en anledning att vara extra vaksam.