Publicerad:

Sigtuna kommun ska stoppa bidragsfusk

Nu förstärker kommunen arbetet med att stoppa bidragsfusk och felaktiga utbetalningar av försörjningsstöd. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har från årsskiftet utökats med 2,5 heltidstjänster med syfte att stoppa fusket och komma till rätta med problemet.

Försörjningsstöd är ett behovsprövat bidrag som landets kommuner kan ge till invånare som tillfälligt inte själva kan försörja sig. Sigtuna kommun har identifierat flera fall där försörjningsstöd betalats ut till personer som inte har rätt till det. Under 2021 handlade det om totalt 712 000 kronor. Pengarna har nu krävts tillbaka.

Invånarnas skattepengar ska användas ansvarsfullt och att fusk förekommer är givetvis helt oacceptabelt. Därför satsar vi nu kraftfullt på att stoppa och motverka detta. Vårt arbete ska vidareutvecklas utifrån framgångsrika exempel från andra kommuner, säger Mattias Askerson (M), ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

En hand håller i sedlar som stoppas ner i en svart plånbok av skinn.

Sigtuna kommun ska förhinda fusk med försörjningsstöd. Foto: Roland Magnusson/Mostphotos

Sigtuna kommuns satsning på att stoppa bidragsfusket startade i mindre skala redan i början av 2021. Sedan årsskiftet har utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen förstärkts med 2,5 heltidstjänster med huvuduppgiften att under 2022 upptäcka fel, förhindra felaktiga utbetalningar samt kräva tillbaka pengar som betalats ut på grund av medvetet fusk. Alla misstankar om bidragsbrott ska också polisanmälas. Det finns exempel från andra kommuner där personer fått försörjningsstöd, samtidigt som de genom kriminalitet och svarta inkomster finansierat dyra bilar, klockor och resor.

I praktiken innebär satsningen mer resurser för att kontrollera ansökningar och utbetalningar, göra fler stickprov och utveckla samarbetet med bland annat Polisen, Skatteverket, Försäkringskassan och hyresvärdar. Samordningen med andra delar av kommunen, till exempel bygglovsenheten, har också fördjupats.

Andra kommuner har jobbat framgångsrikt med att minska bidragsfusk och vi kan dra nytta av deras erfarenheter. Nu har vi möjlighet att upptäcka fler osanna uppgifter, till exempel om någon uppger att hen bor ensam, men att det i själva verket finns andra personer med inkomster i hushållet, säger Olive Carlson, chef för enheten Arbete och försörjning på Sigtuna kommun.