Publicerad:

Grundvatten i kranen under vecka 10

En vit vattenkran i köket som fyller ett glas med vatten

Under vecka 10 kommer abonnenter i Sigtuna och Knivsta kommuner att få ett annat dricksvatten än i vanliga fall. Vanliga konsumenter kommer troligen inte märka skillnaden i vattenkvalitet, men det kan möjligen uppstå kalkutfällningar i disk- och tvättmaskiner samt vattenkokare. Eventuellt kan det även uppstå kalkfläckar på lufttorkad disk.

Arbetet innebär att huvudvattenledningen mot Sigtuna kommun och Knivsta kommun behöver stängas av. Det beror på att Norrvatten, som levererar dricksvatten till kommunerna, utför ett arbete för att höja kapaciteten och förbättra leveranssäkerheten vid Stäkets tryckstegringsstation. För att ingen ska vara utan vatten kommer Norrvatten istället att leverera vatten från Märsta grundvattenverk.

Istället för ytvatten från Mälaren, som är mjukt och levereras från Görvälnverket, kommer grundvatten att levereras. Grundvattnet har en mycket hög kvalitet men en annan teknisk sammansättning än ytvattnet. Det klassas om hårt, vilket betyder att det innehåller relativt höga halter av kalcium och magnesium och har en högre salthalt. Hårdhetsgraden på vattnet är 15dH, jämfört med 5-6 dH för Mälarvattnet.

Grundvattenverket kommer att leverera vatten från 6 mars till 13 mars 2022. Förändringen av vattnet kommer att ske med några dagars fördröjning.

Vid frågor kontakta:
Sigtuna vatten och renhållning
Telefon: 08-409 251 01
Webbplats: https://sigtunavatten.se Länk till annan webbplats.