Publicerad:

Sigtuna kommun följer det säkerhetspolitiska läget

På grund av det aktuella omvärldsläget och Rysslands invasion av Ukraina följer Sigtuna kommun, berörda myndigheter och andra aktörer situationen noga. Samverkan mellan myndigheter och kommuner i regionen sker kontinuerligt.

Vi genomför förberedande åtgärder vid behov och analyserar vilka konsekvenser situationen kan få för Sverige och Stockholms län.

Sigtuna kommun har också aktiverat sin krisledning för att snabbt kunna fatta de beslut som kan komma att krävas, beroende på vad som händer framöver. Det är dock viktigt att poängtera att vårt samhälle fungerar som det ska och att det i nuläget inte finns någon regional påverkan.

Vi sitter även med i en arbetsgrupp tillsammans med Migrationsverket, polisen, Stockholm stad och Nynäshamn kring handlingsplaner för mottagande av flyktingar från Ukraina, i det fall de anländer via Arlanda.

Vi fortsätter följa utvecklingen och kommer fortlöpande gå ut med information som rör kommunen och dess invånare.

Var källkritisk

Utöver det är vi extra vaksamma när det gäller desinformation och cyberattacker. Var extra uppmärksamma och försiktiga med e-post och meddelanden. Vid kriser och allvarliga händelser är det också extra viktigt att vara källkritisk och inte dela desinformation.

Mer om källkritik på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

10 mars: Just nu cirkulerar e-post som ser ut att komma från Arlandagymnasiet

Om skyddsrum

Det är också många som hör av sig till oss angående närmaste skyddsrum. Du kan ta reda på var skyddsrummen finns någonstans på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps (MSB:s) skyddsrumskarta.

Skyddsrumskarta på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

MSB har även samlat svar på de vanligaste allmänna frågorna om skyddsrum.

Frågor och svar om skyddsrum på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Hur kan jag som invånare hjälpa till?

Kommunen har i dagsläget inte möjlighet att samordna hjälpinsatser. När och om vi behöver hjälp kommer det att efterfrågas via våra kanaler. Det bästa man kan göra om man vill stötta det ukrainska folket är att kontakta etablerade hjälporganisationer.