Publicerad:

Vi uppmärksammar sverigefinnarnas dag

Sverigefinnarnas dag infaller den 24 februari varje år. Som kommun uppmärksammar vi dagen eftersom vi har i uppdrag att skydda och främja nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Hyvää ruotsinsuomalaisten päivä! Glad sverigefinnarnas dag!

År 1999 erkände riksdagen sverigefinnarna som en nationell minoritet och finska som ett nationellt minoritetsspråk. Sverigefinnarna utgör en nationell minoritet främst för sitt språk och kultur. Sedan år 2010 tillhör Sigtuna kommun förvaltningsområdet för finska. Detta innebär att sverigefinnar har särskilt starka rättigheter i kommunen.

Det är svårt att veta hur många som talar finska i Sverige eftersom det inte förs någon etnisk- eller språklig registrering. Vissa opinionsundersökningar hävdar att det skulle finnas cirka 420 000 personer i landet som talar eller förstår finska. Det finns också många sverigefinnar som på ett eller anant sätt har förlorat det finska språket. Minoritetslagstiftningen syftar till att främja språket och bana vägen för att återta ett förlorat familjespråk.

Vårt arbete med nationella minoriteter och finskspråkigt förvaltningsområde

Sigtuna kommun ska skydda och främja de nationella minoriteternas språk och kulturer. När det kommer till sverigefinnarna och finska gör vi det på följande sätt:

  • Synliggörande: Kommunen flaggar med den sverigefinska flaggan på kommunala flaggstänger den 24 februari.
  • Biblioteksverksamhet: På de kommunala biblioteken finns utbud av såväl barnböcker som vuxenlitteratur på finska. Biblioteket arrangerar även sagostunder på finska. Nästa tillfälle är den 14 maj klockan 13.30-14.15 på Märsta bibliotek.
  • Förskola på finska: I Steningehöjden på Växthusets förskola finns en förskoleavdelning som erbjuder större delen av verksamheten på finska. Detta är ett lysande tillfälle att bada i språket med syfte att återta ett förlorat familjespråk.
  • Modersmålsundervisning: Efter att lagstiftningen ändrats kan samtliga elever med sverigefinsk bakgrund numera studera finska i grundskola och gymnasium. Detta även inom ramen för modersmålsundervisningen som ett nybörjarspråk.
  • Äldreomsorg: Sverigefinska äldre har rätt till vård och omsorg i verksamhet där miljön huvudsakligen är på finska. Detta gäller både för hemtjänst och särskilt boende. Kommunen har en finskspråkig demensavdelning på Arhems demensboende.
  • Inflytande och delaktighet: Kommunen ska samråda med sverigefinnar i frågor som berör dem och beakta deras synpunkter och behov i kommunens beslutsfattande. Kommunen arrangerar ett minoritetspolitiskt samråd den 10 mars klockan 18.00-19.30.

Kulturprogram för att synliggöra och främja det finska språket och kulturen

  • Kom och ät tårta på den nya mötesplatsen i Valsta den 24 februari

Vi uppmärksammar sverigefinnarnas dag och bjuder på tårta klockan 14.00-15.30. Välkommen för att lära dig nya finska ord och ställa fler frågor om minoritetslagstiftningen. Mötesplatsens lokaler finns i Valsta centrum.

  • Konsert med Anna Järvinen den 24 februari

På kvällen den 24 februari fortsätter firandet av sverigefinnarnas dag med en konsert på både svenska och finska på Kulturlänken klockan 19.00-20.15. Konserten är 1 timme och 15 minuter, utan paus. Programmet genomförs i samarbete med MTA Production och finskspråkigt förvaltningsområde.

Mer information och förköp av biljetter till Anna Järvinen

  • Sverigefinsk konstutställning: ”Neljä värikäistä naista” den 8 mars

Fyra sverigefinska konstnärer i olika åldrar ställer ut på mötesplatsen i Valsta med "finissage" den 8 mars klockan 13.00-15.00. Under finissagen bjuds det bland annat på enklare tilltugg och dragspelsmusik.

Finissage på mötesplatsen i Valsta

bild på vajande flaggor

Sigtuna kommun flaggar den 24 februari varje år med den sverigefinska flaggan på våra kommunala flaggstänger.

Kontakt

Om du har frågor om minoritetslagstiftningen, samrådet den 10 mars eller har önskemål på kulturaktiviteter kan du höra av dig till kommunens minoritetssamordnare via kontaktcenter.