Publicerad:

Sigtuna kommun fortsätter påverkansarbetet för infrastruktursatsningar

Under onsdagen 23 februari var landshövding Sven-Erik Österberg på besök i kommunhuset i Märsta. Detta för att ta del av Sigtuna kommuns syn på viktiga satsningar som måste tas med i den nationella infrastrukturplanen.
Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande och Birgitta Pettersson, kommundirektör, var nöjda efter mötet.

Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande, säger:

Landshövdingen är väl insatt i frågorna sedan tidigare men fick en ännu tydligare bild efter vårt möte. Han erbjöd sig att verka för att vi ska få diskutera detta med Infrastrukturdepartementet. Jag har under lång tid haft personlig kontakt med Sven-Erik Österberg och han har visat såväl engagemang som förståelse i den här viktiga frågan och alltid agerat pragmatiskt.

När den nationella infrastrukturplanen för 2022-2033 lämnades på remiss i slutet av 2021, fanns inga medel avsatta för investeringar i Sigtuna kommun.

Vår kommun är ingen dussinkommun. Sigtuna är värdkommun för Arlanda, Sveriges största flygplats, vilket gör att de här frågorna inte bara är viktiga för oss lokalt utan de har en påverkan även regional och nationellt, det är av riksintresse. Eftersom ingen kan vår kommun bättre än vi själva vad gäller lägesbild, förutsättningar, utmaningar och så vidare, har vi ett ansvar att företräda de här frågorna, säger Birgitta Pettersson, kommundirektör.

Det handlar främst om tre objekt som behöver utvecklas för att göra det enklare och smidigare att ta sig till och från Arlanda och som dessutom är helt centrala för utvecklingen av kommunen vad gäller arbetstillfällen och bostadsbyggande.

  • Breddning av E4:an
  • Ut- och ombyggnad av Märsta station
  • Måby trafikplats med på- och avfarter från E4:an
Landshövdingen, Birgitta och Olov

Landshövdingen Sven-Erik Österberg tillsammans med kommundirektör Birgitta Pettersson samt Olov Holst (M); kommunstyrelsens ordförande. Foto: Sigtuna kommun