Publicerad:

Amanda studerar till undersköterska på arbetstid

Just nu läser 12 vårdbiträden inom äldre- och omsorgsförvaltningen i Sigtuna kommun undersköterskeutbildning på betald arbetstid. En av dem är Amanda Palmius Tysk, 31 år.

Bild på Amanda Palmius Tysk

Amanda Palmius Tysk jobbar till vardags som vårdbiträde på Ärlinghems äldreboende, men läser just nu till att bli undersköterska.

Regeringen har beslutat om att höja kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att utbilda sig på arbetstid. Satsningen går under namnet Äldreomsorgslyftet.

Amanda Palmius Tysk är en av dem som valt att tacka ja till erbjudandet. Hon har en fast anställning på Ärlinghems äldreboende men läser från januari i år och fram till våren 2023 heltid på Komvux i Kista för att bli undersköterska.

Jag har länge velat utbilda mig inom vårdyrket, därför kändes det här som en jättebra möjlighet för mig att fokusera på studierna utan press på att få ekonomin och tiden att gå ihop, säger hon.

Och med sina 13 års erfarenhet av att jobba inom äldreomsorgen i Sigtuna kommun – hon har både jobbat på Ymer, Arhem och inom hemtjänsten innan hon kom till Ärlinghem – så har hon mycket gratis.

Just nu läser vi till exempel geriatrik (vård vid sjukdomar som hör ihop med åldrandet) och det är ju något som jag mött dagligen de senaste 13 åren så där känner jag mig väldigt insatt. Jag kommer inte heller behöva göra lika mycket praktik som de som aldrig jobbat inom vården gör, säger Amanda Palmius Tysk.

Äldreomsorgslyftet är en nationell satsning som pågår fram till 2023. Under 2022 finns det 1,7 miljarder kronor för alla Sveriges kommuner att dela på. Sigtuna kommun har fått cirka sex miljoner kronor.

Satsningen är väldigt bra och positiv, både för våra medarbetare och för våra äldre, säger Annika Vogel, förvaltningschef för Äldre- och omsorgsförvaltningen i Sigtuna kommun.

Äldreomsorgslyftet kommer fortsätta fortsätter under 2023 och tanken är att fler medarbetare ska få ta del av satsningen.