Publicerad:

Vad tycker du om äldreomsorgen i Sigtuna kommun?

Just nu har du som är beviljad hemtjänst eller bor i särskilt boende möjlighet att svara på Socialstyrelsens årliga undersökning om hur du upplever kvalitén på din omsorg. Sista svarsdag är 20 mars.

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten och på äldreboenden. Enkäten skickas med posten till personer som är 65 år eller äldre och som har hemtjänst eller bor i ett särskilt boende. Den innehåller frågor om vad du tycker om din äldreomsorg. Syftet med undersökningen är att ge enskilda äldre personer möjlighet att göra sin röst hörd.

Viktigt att många svarar

Undersökningen är ställd personligen till den som använder hemtjänst eller bor på äldreboende, men det är inte ovanligt att anhöriga hjälper till med att svara. I undersökningen ställs frågor kopplat till nöjdheten, bland annat förtroende för personalen, bemötande, trygghet, upplevelse av maten och de aktiviteter som erbjuds.

Det är väldigt viktigt för oss att så många som möjligt svarar på enkäten för att vi ska kunna använda svaren som underlag för att utveckla äldreomsorgens verksamheter, säger Elisabeth Rågård, kvalitetschef Äldre- och omsorgsförvaltningen i Sigtuna kommun.

Information om undersökningen

• Enkäterna skickas ut från och med mitten av januari 2022.

• Sista dagen att svara på enkäten är den 20 mars 2022.

• Det går att svara på enkäten via post eller via internet. Inloggningsuppgifter samt koden för att kunna svara via internet finns i postenkäten.

• Resultaten publiceras på Socialstyrelsens webbplats preliminärt i slutet av juni 2022.

Har du inte fått din enkät med posten?

Har du inte fått någon enkät med posten trots att du är 65 år eller äldre, har hemtjänst alternativt bor i särskilt boende? Kontakta då Institutet för kvalitetsindikatorer, Indikator, på telefon 031-730 31 80.

Äldre händer. Fotograf: Josefine Engström/johnér