Publicerad:

Så uppmärksammar vi samernas nationaldag

Samernas nationaldag firas den 6 februari varje år. Som kommun uppmärksammar vi dagen eftersom vi har i uppdrag att skydda och främja samernas kultur och de samiska språken som nationella minoritetsspråk.

Lihkku sámi álbmotbeivviin! Lahkoe saemiej åålmegebiejjine!

Grattis på den samiska nationaldagen, på nordsamiska och sydsamiska.

Sigtuna kommun ska skydda och främja de nationella minoriteternas kultur och de nationella minoritetsspråken. Detta enligt den nationella minoritetslagstiftningen. Därför uppmärksammar vi samernas nationaldag den 6 februari. Det gör vi bland annat genom att flagga med den samiska flaggan utanför kommunhuset och på Sigtuna museum nu på söndag. På Märsta bibliotek har vi uppmärksammat dagen hela veckan med en bokutställning samt tips om e-ljudböcker och e-böcker på samiskt tema. På lördag den 5 februari anordnar vi en digital konsert från Kulturumteatern med Sara Ajnnak som blandar samisk jojk med orientaliska slingor.

Digital konsert med Sara Ajnnak

Vårt arbete med nationella minoriteter

Andra exempel på hur vi arbetar för att främja den samiska kulturen och de samiska språken som nationella minoritetsspråk i Sigtuna kommun:

  • I Sigtuna kommun har elever med samisk bakgrund rätt att studera samiska i grundskolan. Detta även om språket inte är ett dagligt umgängesspråk i hemmet och eleven inte har förkunskaper i samiska.
  • På Märsta bibliotek finns ett utbud av barnböcker på samiska och övrig litteratur på svenska skriven av samiska författare.
  • Vi samråder med samer i frågor som berör dem och beaktar deras synpunkter och behov i kommunens beslutsfattande.

Om samernas nationaldag

Samerna är erkända som urfolk i regeringsformen och samiskan som ett nationellt minoritetsspråk i språklagen. Samerna är ett folk som är spridda över fyra länder: Sverige, Norge, Finland och Ryssland.

Samernas nationaldag firades för första gången år 1992. Datumet valdes för att hedra minnet av det första samiska landsmötet som hölls i Trondheim den 6 februari 1917. Landsmötet i Trondheim samlade för första gången samer från norr till söder över nationsgränserna för att diskutera och belysa gemensamma frågor.

Om de samiska språken

I Sverige talas fyra olika samiska språk: nordsamiska, lulesamiska, umesamiska och sydsamiska. Flest talare har nordsamiska som talas av uppskattningsvis 16 000-17 000 personer i hela det samiska området, varav 5 000-6 000 personer i Sverige. En beräkning uppskattar att det finns cirka 500 personer som talar lulesamiska och nästan lika många som talar sydsamiska. Pitesamiskan har cirka 40 talare och umesamiskan drygt 10. De skillnader som finns gör att en same från ett område kan ha svårt att förstå en same från ett annat område. Skillnaderna är jämförbara med skillnaderna mellan svenska, norska och danska.

Samernas flagga hissad högst upp i en flaggstång.

Den samiska flaggan. Foto: Roland Magnusson/Mostphotos