Publicerad:

Sigtuna kommun söker fler kontaktfamiljer

Det behövs fler familjer i kommunen som kan ta emot ett barn eller ungdom regelbundet i sitt hem. En kontaktfamilj är en möjlighet att skapa ett nytt sammanhang för ett barn som behöver bryta mönster.

Sigtuna kommun arbetar på flera sätt med att stötta barn och ungdomar som helt eller delvis behöver komma bort från en vardag som inte riktigt fungerar. För vissa av dem är en kontaktfamilj en möjlighet att uppleva stabilitet och lugn några gånger i månaden, och att bryta en negativ utveckling.

En kontaktfamilj erbjuder en eller flera trygga vuxna med en ordnad tillvaro. Familjens roll blir bland annat att stötta och lyssna, utöka barnets nätverk och skapa rutiner. Det kan också handla om att ge barnet stöd vid läxläsning och ge möjlighet att prova på olika fritidsaktiviteter. I uppdraget ingår även att ha kontakt med socialtjänsten och med barnets föräldrar.

Socialtjänsten gör en bedömning om kontaktfamiljen har rätt förutsättningar för uppdraget, och det utgår en viss ersättning.

Mer information om att vara kontaktfamilj i Sigtuna kommun.

Pojke i svart keps, t-shirt och shorts sitter vid en rastplats i skogen och dricker äppeljuice ur en tetra.

Foto: Ulrica Björkman