Publicerad:

Sigtunas dagliga verksamheter och personlig assistans toppar årlig undersökning

Brukarna inom Sigtuna kommuns dagliga verksamhet och personlig assistans är bland de mest nöjda i hela landet. Det visar Sveriges kommuner och regioners (SKR) senaste brukarundersökning.

Varje år genomför SKR en nationell undersökning kring brukares uppfattning av kvalitet inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Där ingår bland annat daglig verksamhet och personlig assistans.

I Sigtuna kommun finns drygt tio olika dagliga verksamheter för invånare med funktionsnedsättning. SKR:s undersökning består av påståenden inom olika områden, bland annat trivsel i verksamheten, personalens omtanke om brukaren, självbestämmande och verksamhetens betydelse för brukaren.

Det visar sig att brukarna inom Sigtuna kommuns dagliga verksamhet är bland de mest nöjda i hela Sverige. På frågor om brukaren får bestämma om saker som är viktiga för dem svarar till exempel 94 procent ja. När det gäller frågor om brukaren känner sig trygg med personalen och övriga brukare på sin dagliga verksamhet svarar 100 procent ja.

Det här visar återigen att våra medarbetare gör ett fantastiskt jobb för våra brukare. Det känns också roligt att vi lyckats hålla våra fina siffror även under pandemin då vi stundtals tvingats ställa om den dagliga verksamheten, säger Elisabeth Rågård, verksamhetschef inom omsorgen för funktionsnedsatta.

Hon fortsätter:

Vi vet hur viktig vår dagliga verksamhet är för våra brukare och det här är ett kvitto på att vi ska fortsätta vårt fina arbete.

Enligt undersökningen från SKR får Sigtuna kommun även mycket goda resultat från personer som är i behov av personlig assistans. Till exempel får kommunen maxpoäng på frågan om de har fått vara med och bestämma alla sina personliga assistanser, att de får den hjälp de behöver av sina assistenter, känner sig trygg och trivs med dem.

Personliga assistenter arbetar mycket nära brukaren och betyder allt för att brukaren ska kunna leva ett liv som andra trots sin funktionsnedsättning. Det är så roligt att se de goda resultaten i undersökningen eftersom jag vet hur viktigt detta arbete är för de som är i behov av assistans, säger Elisabeth Rågård.