Publicerad:

Inkomstanmälan för hemtjänst- och omvårdnadsavgift

Har du ett biståndsbeslut på beviljade insatser i form av trygghetslarm, stöd, omsorg och service genom Äldre- och omsorgsnämnden i Sigtuna kommun? För att du inte ska betala för mycket i förhållande till din inkomst ber vi dig att att skicka in dina inkomst­uppgifter till oss.

Om inkomstanmälan inte inkommit senast den 14 januari 2022 så kommer maxtaxa (dvs full avgift) att debiteras till dess att din inkomstanmälan har registrerats hos oss.

Vänligen gör din inkomstanmälan via e-tjänsten eller så svarar du på det brev som skickats ut via post.

För en korrekt uträkning behöver du uppge samtliga underlag, till exempel hyresspecifikation och annat som styrker hyra, pension (KP, Alecta, utlandspension) och övriga inkomster.

Behöver du hjälp?
Vänligen ta kontakt med avgiftshandläggarna via Kontaktcenter mellan klockan 09.00 - 10.00 på 08-591 260 00 eller via e-post kontaktcenter@sigtuna.se

Äldre kvinna som talar i mobilen