Publicerad:

Extra utbetalning till våra idrottsföreningar

Alla idrottsföreningar som ansökt om verksamhetsbidrag under 2021 får utöver sitt ansökta stöd även dela på drygt 250 000 kronor.

För att kompensera eventuella effekter av coronapandemin beslutades inför 2021 att det ekonomiska stödet till idrottsföreningar skulle betalas ut som ett vanligt år. Även om föreningarnas verksamhet skulle minska på grund av beslutade coronarestriktioner. När alla bidragsansökningar summerats finns det kvar drygt 250 000 kronor på kontot för föreningsbidrag. Dessa pengar kommer nu fördelas till samtliga idrottsföreningar som ansökt om verksamhetsbidrag i år. Pengarna fördelas utifrån storleken på verksamheten.

Oförändrat stöd trots färre ansökningar

Beslutet att fortsätta bistå idrottsföreningarna med oförändrat ekonomiskt stöd under pandemiåren känns självklart för Lars Björling (SfS), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Idrottsaktiviteter och projekt har varit mycket färre under både 2020 och 2021 på grund av coronapandemin, vilket innebär att bidragsansökningarna också har varit färre. Att vi ändå väljer att dela ut de medel som redan har avsatts till föreningslivet känns mycket viktigt och bra, säger Lars Björling.

Lars Palmér, förvaltningschef Kultur- och fritidsförvaltningen hoppas att det extra ekonomiska stödet kommer väl till pass inför det nya året.

Min förhoppning är nu att föreningslivets viktiga arbete kan fortsätta, och att våra ungdomar kommer tillbaka och stannar i aktiviteterna som vårt föreningsliv erbjuder.

Foto: Björn Leijon

Alla idrottsföreningar som ansökt om verksamhetsbidrag under 2021 får utöver sitt ansökta stöd även dela på drygt 250 000 kronor i år.