Publicerad:

Företaget Stålfreds fick priset Social utmärkelse

Varje år utser Sigtuna kommun ett företag som utmärkt sig för att inkludera invånare i kommunen och samhället i stort.

Mark- och anläggningsföretaget Stålfreds AB utsågs idag till vinnare av priset Social utmärkelse av Sigtuna kommun. Den årliga utnämningen ska uppmärksamma och belöna ett företag som bidragit till att inkludera invånare i kommunen och i samhället i stort.

Ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden till vänster håller i en prischeck. Till höger står mottagaren som jobbar på Stålfreds med en tavla med utnämningen och motiveringen.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnens ordförande Mattias Askerson delade ut priset Social utmärkelse till Stålfreds planerings- och projektchef Gösta Ståhl-Fredh. Foto: Sigtuna kommun

Så här lyder motiveringen:

Stålfreds har på ett engagerat och inkluderande sätt skapat förutsättningar för kommuninvånare som befinner sig i ett socialt utanförskap att aktivt delta i samhällslivet. Detta möjliggör deras chans till egen försörjning och därmed en känsla av delaktighet i samhället.