Publicerad:

Nu har vi plogat och spolat våra isar

Vi har nu plogat upp ett par åkbara slingor på Garnsviken i Sigtuna samt spolat våra naturbanor runt om i kommunen

Resultatet av arbetet på Garnsviken är två slingor som du kan färdas på med skridskor. Den södra sidan om bron har en slinga som mäter ca 1,6 kilometer. Norr om bron har vi upprättat en längre slinga som mäter drygt 7 kilometer. Under bron kopplas dessa två slingor ihop med ett spår. I skrivande stund är isen fin överlag men vissa mindre sprickor finns.

Kom ihåg att du ger dig ut på isen på egen risk. Vi informerar om vårt arbete med sjöisen men vi rapporterar inte om isens tjocklek eller om den håller för att vistas på.

Var alltid försiktig på isen, ha sällskap och rätt utrustning!

Med det kalla vädret som varit på sistone har vi också valt att spola våra isbanor runt om i kommunen. Det mildare vädret som verkar vara på ingång gör det lite osäkert huruvida vi kan hålla isbanorna i gott skick, vi hålla tummarna.

skoter, plogning av snö på is

Bild från arbetet med att ploga upp en åkbar slinga på Garnsviken