Publicerad:

Sigtuna kommun har passerat 50 000 invånare

Statistikmyndigheten SCB släppte idag de uppdaterade siffrorna för befolkningsmängden i landets kommuner. Enligt SCB har Sigtuna kommuns invånarantal passerat 50 000, närmare bestämt 50 172.

Det är glädjande att vår kommun växer och att vi nu passerat milstolpen 50 000 invånare. Sigtuna kommun har under en längre tid varit en stark tillväxt- och inflyttningskommun. Men att växa innebär också utmaningar. Infrastruktur ska växa i samma takt som invånarantalet och utbudet av vård, skola och omsorg, våra kärnuppdrag, ska hålla en kontinuerligt hög kvalitet. Detta samtidigt som den pågående pandemin satt vår verksamhet och vårt samhälle under stark press, kommenterar Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna kommun.

Vi ser dock positivt på framtiden och möjligheten att erbjuda en trygg och säker kommun med ett starkt näringsliv och chans för alla invånare att skapa sig en tillvaro med hög livskvalitet. Sigtuna kommun ska vara en av Sveriges främsta kommuner att bo, verka och leva i, avslutar Olov Holst.

Sigtuna kommun har varit nära 50 000 invånare ett tag, men med en ökning på 180 invånare under det tredje kvartalet detta år passerades gränsen.

Sigtuna kommun har alltid varit en kommun med en stark historia, bredd och mångfald. Nu har vi också passerat 50 000 invånare, vilket är ytterligare en milstolpe i vår historia. Det är med både stolthet och ödmjukhet jag kan säga att vi som arbetar inom Sigtuna kommuns verksamheter outtröttligt jobbar för att utveckla och förbättra den service vi dagligen ger till invånare och företagare i kommunen, säger Birgitta Pettersson, kommundirektör i Sigtuna kommun.