Publicerad:

Trots pandemin: 94 procent av deltagarna i arbetsmarknadsprojekt till egen försörjning

Projektet Etableringslyftet skrev in sin första deltagare för tre år sedan och har sedan dess hjälpt närmare 360 personer i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner till egen försörjning. Framgångsreceptet är ett unikt arbetssätt och ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen.

För tre år sedan startade Arbetsförmedlingen och Sigtuna, Upplands Väsby och Sollentuna kommuner ett samarbete för att få nyanlända och andra utrikesfödda som står långt från arbetsmarknaden i egen försörjning.

Satsningen har blivit ett framgångsrecept på hur ett tätt samarbete mellan olika offentliga aktörer och ett helhetsperspektiv på deltagarnas situation kan ge resultat. Till exempel gör ett aktivt språkstöd det möjligt för deltagare att vara med i projektet även om de ännu inte lärt sig svenska.

Trots pandemins effekter och en ökande långtidsarbetslöshet har nästan 360 personer i de tre kommunerna fått jobb eller studerar med studiemedel sedan Etableringslyftet startade i oktober 2018. Hela 94 procent av deltagarna i projektet har gått vidare till egen försörjning, när de deltagare som avbrutit sin medverkan i projektet på grund av flytt, föräldraledighet eller annat har räknats bort. Totalt har 93 personer enbart från Sigtuna kommun fått jobb eller börjat studera med studiemedel.

Etableringslyftet är ett framgångsrikt exempel som visar på möjligheterna när Arbetsförmedlingen samarbetar med kommunerna för att minska arbetslösheten och få fler i egen försörjning, säger Mattias Askerson (M), ordförande i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Närhet till deltagarna, arbetsgivarna och alla involverade myndigheter är en direkt orsak till det goda resultatet, till exempel ett aktivt språkstöd som gör det möjligt för deltagare att vara med i projektet även om de ännu inte lärt sig svenska.

Läs mer om hur projektet har lyckats i ett pressmeddelande. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På Etableringslyftets hemsida kan du möta några av deltagarna. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.