Publicerad:

Sveriges läsambassadör på besök under romska veckan

Nästa vecka arrangerar vi en romsk temavecka i kommunen. Tanken är att fler invånare ska få möjlighet att möta den romska kulturen och historien.

En man med snaggat hår och kort skägg sitter framför en bokhylla och bläddrar i en bok.

Sveriges läsambassadör Bagir Kwiek kommer till Sigtuna kommun. Fotograf: Anna von Brömssen

En vecka fylld av aktiviteter

I egenskap av romsk läsambassad har Sigtuna kommuns bibliotek bjudit in Sveriges läsambassadör till kommunen. Syftet med den romska temaveckan är att sprida kunskap om romer samt främja läsning bland barn. Bagir Kwiek är Sveriges läsambassadör sedan 2019 med fokus på just minoriteten romer.

Veckan inleds måndag den 18 oktober med att Bagir håller sagostunder på Sigtuna bibliotek för årskurs 2 från S:t Pers skola samt för yngre barn från en av kommunens förskolor. På tisdagen är Bagir inbjuden till Sigtuna Museum & Art för ett samtal om romernas historia i Sverige, som går att delta i på plats eller digitalt. Bagir inviger även museets komplettering av en utställning som nu får en del om historien kring svenska romer. Veckan fortsätter sedan med fler besök runt om i kommunen, bland annat till skolklasser på Sätunaskolan och Råbergsskolan.

Under sopplunchen på fredagen den 22 oktober fyller vi Kulturlänken med romsk kultur, musik och dans av romska artister. Kulturkaféet i Kulturlänken serverar soppa inspirerad av det romska köket, både på tisdagen och fredagen. Hela veckan anordnas dessutom en miniutställning om romer under förintelsen på Märsta bibliotek.

Alla publika evenemang hittar du i evenemangskalendern.

Evenemangskalendern

Biblioteken ny romsk läsambassad

Sigtuna kommuns bibliotek utsågs i våras till en av 14 nya romska läsambassader. För att få vara romsk läsambassad ska biblioteken ha utvecklat sin verksamhet kring minoriteten romer och i gengäld får biblioteken stöttning i att vidareutveckla denna verksamhet.

Genom att anordna en romsk vecka fylld av aktiviteter hoppas Sigtuna kommuns bibliotek att fler invånare får möjlighet att möta den romska kulturen och historien och att intresset för och kunskapen om romer sprids och fördjupas.