Publicerad:

Nu ska den nya mötesplatsen i Valsta invigas

Den 16 oktober inviger vi den nya mötesplatsen i Valsta. En plats där du kan läsa, prova på instrument, sjunga, dansa, upptäcka konst och delta i sagostunder. Träffas, prata, få studie- och yrkesvägledning samt hjälp med kommunärenden. Allt under samma tak.

Under pandemin har vi arbetat för fullt med att hitta rätt ingredienser för en trygg och kreativ mötesplats i Valsta. Nu när fler restriktioner har lättat kan vi äntligen bjuda in dig som invånare för att ta del av resultatet.

Vi kommer att öppna dörrarna till en mötesplats för Valstaborna som jag hoppas skapar stolthet, identitet och samverkan. Det kommer att vara hög närvaro av personal i lokalen och finnas rum för delaktighet och kreativitet, säger Ann Blomqvist Estevez, kultur- och ungdomschef.

Mötesplatsen är ett resultat av de dialoger som vi genomförde under 2018 och 2019 i syfte att stärka trivseln och tryggheten i Valsta. Då framfördes önskemål om "en demokratisk mötesplats med kulturella, sociala och pedagogiska inslag för såväl barn som unga och äldre invånare". De önskemålen har legat till grund för satsningen på den nya mötesplatsen, som ligger i Valsta centrum. Och vi vill att du som bor i Valsta fortsatt är med och tycker till om mötesplatsen.

Våra värdar som finns på mötesplatsen kommer att kunna fånga upp idéer från besökarna. Vi vill att invånarna kommer hit och gör platsen till sin tillsammans med oss, säger Ann Blomqvist Estevez.

Ett färgglatt rum med röda väggar och röda och blåa mattor samt fåtölj och andra utrymmen för läsning.

Barnhörnan i den nya mötesplatsens lokaler i Valsta centrum. Foto: Sigtuna kommun

en kvinna spelar trummor på ett trumset och skrattar

Ann Blomqvist Estevez testar trummorna på mötesplatsen. Foto: Sigtuna kommun

Lars Björling (SfS), kultur- och fritidsnämndens ordförande, hakar på:

Valstabor tittar redan nu in och berättar vad de vill se för typ av aktiviteter här och det förs ett samtal om framtiden. Verksamheten har ju smygstartat lite med bland annat sagostunder för barn och prova på-undervisning med Kulturskolan, berättar han.

I samband med invigningen av mötesplatsen kommer även Höstsalong 2021 att öppna med vernissage.

Höstsalong 2021 är ett samarbete mellan Sigtuna kommun och Sigtuna Kulturförening och ett bra exempel på vad vi gärna vill se på mötesplatsen. Jag ser fram mot en plats där det ryms kultur i olika former såsom konst, musik, teater och läsfrämjande aktiviteter varvat med föreningsträffar, dialogmöten, utbildningar och samhällsinformation, säger Lars Björling.

En man sätter upp belysning i form av mindre strålkastare i en lokal

Museitekniker Mats Remnestål förbereder lokalerna för Höstsalong 2021. Foto: Sigtuna kommun

På den nya mötesplatsen finns bland annat utrymmen för småbarnsdans och babyrytmik och en scen med möjlighet till uppträdanden och författarbesök. Det finns olika rum där exempelvis CV-kurser och studie- och yrkesvägledning kommer att hållas. På Kontaktcenter kan du få svar på frågor, lämna in handlingar, få hjälp med e-tjänster och mycket annat inom kommunens alla verksamhetsområden. Det finns också möjlighet att lämna in och beställa biblioteksböcker för utlåning från mötesplatsen.

Kommunledningen kommer genomföra stora satsningar i Valsta de kommande åren. Inom ramen för den övergripande reformen Samhällsbyggnadslyftet är målet att göra Valsta till en ännu tryggare, trevligare och mer inbjudande plats för alla som bor i stadsdelen och i resten av kommunen, säger Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande.

Invigningens program

Den nya mötesplatsen i Valsta