Publicerad:

Sigtuna kommun har satsat på ökad dialog med företagen

Varje år rankar Svenska Näringsliv landets 290 kommuner efter bästa företagsklimat.
På onsdagen 22 september presenterades rankingen för 2021.
Sigtuna kommun placerar sig på en 75 plats.

Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande, säger:

Ett av våra viktigaste uppdrag är att höja servicen till företagarna och företagen, stora som små. Att vi tappar ytterligare i ranking är därför väldigt förvånande med tanke på vilket fokus och vilka resurser vi lägger på att förbättra och förenkla för kommunens företag. Det är uppenbart att vi gör något fel och vi måste nu se över vår näringslivsverksamhet och göra om och göra rätt.

Rankingen bygger till stor del på enkätsvar från företagarna själva. I år deltog 151 företag från kommunen.
Högst ranking får Sigtuna kommun vad gäller tillgång till kompetens med en 39 plats, vilket är en förbättring med 65 placeringar.
Undersökningen visar bland annat att de områden som företagarna tycker ska prioriteras är att minska brottsligheten och öka tryggheten, samt att ha en bättre dialog mellan företag och kommun.
Så såg det ut även förra året.

Det har varit ett tufft år för många företag och vi arbetar hela tiden för att förbättra företagsklimatet. Vad gäller dialog så har vi lyssnat på den efterfrågan och under det här året har vi genomfört ett tiotal digitala kompetensförsörjning, stadsbyggnad samt den nya översiktsplanen som kommunen håller på att ta fram. Mest intresse sett till deltagarantalet var den dialog vi hade om trygghet, berättar Mathias Forsberg, näringslivschef.

Att den frågan är viktig syns också tydligt i rankingen, där Sigtuna kommun hamnar på plats 230 när företagarna fått svara på i vilken utsträckning som brottslighet och otrygghet påverkar dem.
Trygghetsarbetet är också något som Sigtuna kommun satsat hårt på i många år och ytterligare insatser är på gång.
Överst i rankingen ligger Vårgårda kommun.

Samtliga resultat och rankingen i sin helhet hittar du här: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Digitala möten

Sigtuna kommun har satsat på digitala dialogmöten med företagarna. Syntolkning: En person sitter framför sin dator där bildskärmen visar fyra personer i ett möte. Foto: Mostphotos