Publicerad:

Mobilitetsveckan för hållbara resor och transporter

Idag startar mobilitetsveckan (tidigare Trafikantveckan). Det är en årlig upplysningskampanj för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter. En bra vecka att börja gå, cykla eller åka kollektivt lite oftare istället för att ta bilen.

Trafiken ökar både lokalt och globalt. Den är en av vår tids största miljöutmaningar och bidrar bland annat till föroreningar, buller, ökad växthuseffekt och försurning. För att nå klimatmålen i Sverige behöver var tredje bil plockas bort från storstäderna enligt Trafikverket.

Europeiska mobilitetsveckan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en upplysningskampanj som äger rum den 16 till 22 september varje år. Kampanjen går ut på att främja hälsosamma och hållbara transportsätt. 2021 handlar temat om hållbar mobilitet, sunt och tryggt.

Vi uppmärksammar veckan och hoppas att så många som möjligt tycker att det är roligt att hänga på och välja andra transportmedel än de vanligtvis kanske gör, säger Rasam Sheibeh, Energi- och Klimatrådgivare i Sigtuna kommun.

Cykla i Sigtuna

Sigtuna kommun har ett väl utvecklat nät av gång- och cykelvägar. Förutom att fortsätta utveckla dessa, förbättras även framkomligheten för cyklister genom cykelplanen, cykelparkeringar och ett låst cykelgarage. På kommunens webbsida kan ni läsa mer om cykelplanering samt finna cykelvägar i kommunen.

Välkommen på webbseminarium

Sigtuna bjuder till ett webbseminarium om cyklingens dolda hälsoeffekter, speciellt för barn och unga. Professor Peter Schantz vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm guidar oss in i en okänd kunskapsvärld.
Webbinariet sker den 22 september klockan 19. Läs mer om webbinariet i vår eventkalender /länk dit) eller anmäl dig direkt på mobilitetsveckan.confetti.events. ”

Gratis rådgivning

Sigtuna kommun erbjuder även gratis rådgivning för privatpersoner, organisationer och företag om energianvändning och klimatpåverkan.
Ni kommer lättast i kontakt med energi- och klimatrådgivningen genom telefonnumret 08-291129 eller mejla till info@energirådgivning.se.

Läs mer om hur vi jobbar med Agenda 2030 i vår kommun.

Barn och vuxna som cyklar

Europeiska mobilitetsveckan är en upplysningskampanj som äger rum den 16 till 22 september varje år. Foto: Mostphotos