Publicerad:

Stärkt folkhälsoarbete bidrar till Agenda 2030

I en av Länsstyrelsens nyligen lanserade utbildningsfilmer lyfts kommunens arbete för bättre folkhälsa.

Under 2019-2020 var Sigtuna kommun en så kallad fördjupningskommun inom ramen för Länsstyrelsen i Stockholms satsning ”Folkhälsopilot Stockholm”. En insats som ingår i kommunens Agenda 2030-arbete. Det lokala arbetet i Sigtuna kommun har varit inriktat på samverkan kring barn 0-6 år och deras familjer. Vi har också genomfört olika insatser för att minska segregation och utanförskap.

Sedan pilotprojektet genomfördes har folkhälsoarbetet i Sigtuna kommun stärkts på många olika sätt. Till exempel har samarbetet mellan våra verksamheter och barnmorskemottagningen, barnavårdscentralerna, föreningslivet med flera blivit både bättre och tydligare. Vi har även tagit fram bättre underlag för att kunna sätta in rätt resurser på rätt ställen.

Sigtunas Agenda 2030-utskott deltar i film

Länsstyrelsen i Stockholm har nyligen lanserat utbildningsfilmer rörande hälsofrämjande och förebyggande arbete. I en av dessa filmer deltar Gill Brodin (C), ordförande i Sigtuna kommuns Agenda 2030-utskott. Hon berättar bland annat om hur viktigt det är att man börjar tidigt med de små barnen, att kommunen måste samverka med invånarna och andra verksamheter, att man tänker långsiktigt och att man i kommunens mål och budgetdokument avsätter pengar för det främjande och förebyggande arbetet.

Läs mer om projektet och se filmerna här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.