Publicerad:

Är du utvald till SCB:s årliga medborgarundersökning?

Vi vill att kommunen ska fungera så bra som möjligt. Därför är det viktigt att veta vad du tycker om vår kommun och våra verksamheter.

Illustrerad bild med texten "Är du utvald?". Bild från SCB.

Bild från SCB.

Vad tycker du om Sigtuna kommun som plats att leva och bo på? Hur bedömer du skolan, äldreomsorgen, gator, vägar och kommunikationer? Hur ser du på inflytandet i kommunen? Din åsikt är viktig i vårt förbättringsarbete och därför har vi även i år valt att delta i SCB:s medborgarundersökning.

Kanske är du en av 2 200 kommuninvånare som slumpmässigt har blivit utvald att tycka till om:

  • Kommunen som en plats att bo och leva på
  • Kommunens verksamheter
  • Medborgarnas inflytande i kommunen

Nytt för i år är bland annat att det har tillkommit nya frågor och att bredare åldersgrupper kan lämna svar i undersökningen. Den övre åldersgränsen har tagits bort helt och det innebär att även personer över 84 år kan delta. De nya frågorna i undersökningen handlar om hur invånare upplever att kommunen arbetar för att förbättra integration och delaktighet. I undersökningen ställs exempelvis frågan: Upplever du att din kommun arbetar aktivt för att minska diskrimineringen i samhället?

Enkäten skickas ut den 24 augusti – 1 september.

Tack för din medverkan!

Även om du inte har valts ut till medborgarundersökningen i år så kan du alltid lämna invånarförslag eller synpunkter till oss.