Publicerad:

Eldningsförbud upphävs

Länsstyrelsen i Stockholms län beslutar, i samråd med länet räddningstjänster, att rådande eldningsförbud ska upphävas från och med lördag 7 augusti kl. 14.00. Beslutet omfattar hela Stockholms län. Observera att räddningstjänsterna fortfarande avråder från eldning.

Koka kaffe över öppen eld. Foto: Mostphotos

Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs. Var alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Kontakt till länets räddningstjänster

Kontakta i första hand länets räddningstjänster vid frågor gällande eldning.