Publicerad:

Unikt gravfynd hittat i Sigtuna stad

Under våren hittades en gravplats i Sigtuna med kvarlevor från kristna vikingar. Gravplatsen tros vara från slutet av 900-talet, vilket är vid samma tid som Sigtuna stad anlades. Nu står det klart att det rör sig om den första generationen kristna i Sverige då gravplatsen har inslag från både kristna och hedniska traditioner.

Under våren 2021 kom ett antal arkeologer till Sigtuna stad för att göra en arkeologisk utgrävning på en tomt där det ska byggas ett nytt hus. Efter ett tag hittades kvarlevor från ett antal individer i en gravplats.

Ted Hesselbom, chef på Sigtuna museum, och hans kollegor har följt utgrävningen med spänning eftersom ett fynd av det här slaget aldrig har påträffats i kommunen tidigare.

Det som är så intressant är att vi har fått en liten inblick vid en tidpunkt av ett religionsskifte i Sverige. Alltså när de som bodde här blev kristna. Det är även spännande att vi inte vet exakt hur stor gravplatsen är. Förmodligen finns det mycket mer. Sen är det väldigt fint och rörande att det var skelett från en mamma med två små, tätt omslutna spädbarn som hittades i samma grav.

Ett tydligt tecken som bekräftar teorin om tidiga kristna är sättet som personerna är begravda på. Personerna har lagts i träkistor som är övertäckta med stenar, vilket visar på en blandning av olika religiösa ritualer. Under forntiden lades stenar i gravar för att förhindra att personerna skulle resa sig upp och gå igen efter döden, medan träkistor är av kristen tradition. Dessutom hittades personliga tillhörigheter som kammar och det kan tolkas som en kristen statussymbol för renlighet.

Gravfynden kommer att hamna på Sigtuna museum, tack vare ett fyndfördelningsbeslut som Riksantikvarieämbetet tog år 2015. Det betyder i praktiken att alla arkeologiska fynd som grävs upp i kommunen ska bevaras och tas om hand av Sigtuna museum enligt avtal mellan museet och Statens Historiska museer.

Det är jätteroligt att vi får chansen att ha kvar allt som grävs upp från Sigtuna här på museet. Nu förbereder vi för att dessa kvarlevor ska få flytta in i våra magasin där vi har mycket noggranna metoder för att ta hand om våra föremål och kvarlevor från människor och djur, säger Ted Hesselbom.

När grävningsutredningen är klar kommer besökare att kunna ta del av gravfynden på Sigtuna museum och lära sig mer den här tiden och om människorna som bodde här. Följ gärna museet på sociala medier så får du reda på när fynden är på plats.

Två bilder på grävningar i sandig mark.