Publicerad:

”Den här satsningen kommer att göra skillnad”

Undernäring är ett vanligt problem bland äldre i Sverige.
Enligt statistik från Socialstyrelsen bedöms 58 procent vara i riskzon av de seniorer som ingår i kommunernas verksamheter.
Detta vill Sigtuna kommun göra något åt och satsar därför på utbildning av all personal inom äldreomsorgen.

Undernäring ökar risken för svårläkta sår och infektioner, kan ge en minskad muskelmassa vilket ökar risken för fallskador och kan dessutom försämra den psykiska hälsan.
Genom att vara vaksam och tidigt upptäcka undernäring, kan åtgärder sättas in innan konsekvenserna blir stora. Här spelar personalen på särskilda boenden samt inom hemtjänsten en viktig roll.

Sigtuna kommun har fått statsbidrag för att höja kompetens och kvaliteten inom äldreomsorgen. Som ett led i det kommer alla anställda inom äldreomsorgen att få gå en digital utbildning för att öka kompentensen kring hur tecken på undernäring kan upptäckas i tid och hur de då ska agera.

Lena Bjuhr-Erngren, kvalitetschef äldre och omsorgsförvaltningen i Sigtuna kommun, säger:

Det här är ett viktigt ämne och därför kommer både de verksamheter som vi har i egen regi och de privata hemtjänstutförarna att ingå i satsningen.

Åsa Storgärds Lundin, chef för Måltidsservice i Sigtuna kommun, lägger till:

Den här satsningen som kommer att göra skillnad för våra invånare. Ett kunskapslyft kring mat och måltider kommer att ge ökad livskvalité.