Publicerad:

Mål och budget 2022 är antagen

Vilka satsningar kommer Sigtuna kommun att göra kommande år? Vad kommer kommunen att investera i? Hur ser prioriteringarna ut och hur hög blir skattesatsen? Nu är mål och budget för 2022-2024 antagen.

Skattesatsen i Sigtuna kommun kommer under 2022 att vara oförändrad på 20.00 procent. Men vad gör Sigtuna kommun för era skattepengar?
Olov Holst (M), ordförande i kommunstyrelsen, säger:

Det viktigaste för oss är att du ska känna att dina skattepengar används förnuftigt och går till rätt saker. Vi ser att vi blir bättre på många områden, men vi har fortfarande en bit kvar till att bli en av landets bästa kommuner att bo, leva och verka i.

I kommunens viktigaste styrdokument mål och budget, som antogs under kommunfullmäktige den 17 juni, är varenda krona öronmärkt. Så här kommenterar Olov Holst satsningarna för 2022:

Samhällsbyggnadslyftet, arbetsmarknadspaketet, fokus på kunskap och resultat i skolan i kombination med fortsatta satsningar på trygghetsarbetet kommer fortsätta ha högsta prioritet under 2022. Det är också viktigt för oss att det lokala näringslivet mår bra och vi fortsätter därför satsa på ökad service till kommunens företagare och stötta de företagare som lidit stort under pandemin.

Samhällsbyggnadslyftet: Under 2022 fortsätter det arbete som påbörjats i år med att minska segregationen i kommunen, ett arbete som är kommunövergripande, långsiktigt och av allra högsta prioritet.
Det handlar dels om sociala insatser men också om att bygga på ett annat sätt, att hitta en balans mellan upplåtelseformerna genom att bygga fler bostadsrätter och småhus.

Trygga och Snygga Sigtuna kommun: Under 2022 kommer det att läggas ännu större kraft på olika typer av trygghetsskapande åtgärder, framför allt i de fysiska miljöerna.
Trots de många trygghetssatsningar som redan gjorts, består invånarnas känsla av otrygghet och arbetet ska därför intensifieras.

Arbetsmarknadspaketet: Coronapandemin har påverkat Sigtuna kommun och arbetsmarknaden hårt. Arbetet med att mildra, möta och motverka hög arbetslöshet samt att fler lever på ekonomiskt bistånd ska fortsatt ha stort fokus under 2022.
För att minska avhopp från gymnasium och Komvux kommer studievägledningen att stärkas.
För att nå de som varken studerar eller arbetar genomförs uppsökande insatser och satsningar på exempelvis praktik, arbetsträning och jobbcoachning kommer att förstärkas.
Sigtuna kommun inleder även ett långsiktigt samarbete med näringslivet kring kompetensförsörjning.

Näringslivslyftet: Målsättningen är att Sigtuna ska vara bland de tio bästa kommunerna i landet när det gäller lokalt företagsklimat.
För att nå dit ska kommunen under 2022 utveckla och fortsätta arbetet med att stärka dialogen med företagen, ge bättre service och skapa gynnsammare förutsättningar för små och medelstora företag att utvecklas och växa.

Agenda 2030: Inom alla verksamheter och i samtliga mål som Sigtuna kommun satt upp för 2022, ska såväl miljömässig som social och ekonomisk hållbarhet inkluderas.