Publicerad:

Nyregistrerade företag ökar med 17,8 procent

Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenterar i sin årliga undersökning statistik över nyföretagandet i Sverige och antalet nyregistrerade företag i alla Sveriges kommuner och län. Resultatet för 2020 visar att antalet nyregistrerade företag ökar inom Sigtuna kommun.

Företagande

Antal nyregistrerade företag i kommun har under 2020 ökat med 17,8% och 364 företag registrerades år 2020 jämför med 309 för föregående år. Detta gör att Sigtuna ökar till plats 28 i landet över den kommun som registrerar flest nya företag, förra året var kommunen på plats 31 i landet.

Sigtuna uppvisar liknande trend som syns på nationell nivå där antalet nyregistrerade företag för 2020 ökade med 14 % jämfört med föregående år i hela landet.

Trenden ser ut att hålla i sig och statistiken för våren 2021 på nationell nivå visar för perioden januari-maj en uppgång på 8,9 procent i landet jämför med föregående år. Totalt har det nyregistrerats 34 508 företag under årets första fem månader jämfört med 31 674 under samma period år 2020.

Det är glädjande att se att fler inspireras att starta företag i Sigtuna kommun. Pandemin har visat att vi behöver få ett mer diversifierat näringsliv och fler mindre företagare. Kommande år ska vi se till att ytterligare öka nyföretagandet så fler blir företagsamma i kommunen, säger näringslivschef Mathias Forsberg.