Publicerad:

Anhöriga ger Arhems äldreboende högt betyg i ny undersökning

Sigtuna kommuns särskilda boende Arhem får höga resultat när det gäller alla fyra områden som ingår i enkäten. Det handlar om personalens bemötande, förtroendet för personalen, hur trygga de äldre är och graden av information till de anhöriga.

Bild på personal och boende som kramar varandra

Sigtuna kommuns särskilda boende Arhem får högt betyg i en nyligen genomförd enkät bland anhöriga. Foto: Rosie Alm

Sigtuna kommun har följt upp den senaste Koladaundersökningen* genom att skicka ut en egen enkätundersökning till anhöriga på Arhem. Totalt har 50 svarat på frågorna av de 66 som tillfrågades.

Resultatet visar att 89 procent är mycket nöjd eller ganska nöjd med sin anhörigs boende. 48 av 50 svarar att personalen bemöter både dem och den boende på ett bra sätt. De upplever även att deras anhörig är trygg (46 av 50 svarar ja, medan 3 svarar varken trygg eller otrygg och en nej). 43 av 50 har svarat att de känner stort förtroende för all personal eller flertalet av personalen.

Visar på äldreomsorgens kvalitetsresa

Den senaste mätningen från Arhem pekade på brister i den generella informationen. Det är någonting som man arbetat hårt för att komma tillrätta med, och det verkar ha gett resultat. I kommunens undersökning svarar 37 av 50 att de tycker att de får tillräckligt med information om sin anhörig. 75 procent av de svarande skulle också rekommendera Arhems äldreboende till andra.

Det känns oerhört roligt att se vilka fina resultat Arhem fick i enkäten, säger Josefin Brodd (M), ordförande i äldre-och omsorgsnämnden.

Hon är också positiv till att så många tagit sig tid att svara på enkäten.

Huvudmålet är att förbättra kvaliteten i äldreomsorgen och den löpande kvalitetsuppföljningen är en viktig del i det arbetet, säger Josefin Brodd.

Lena Bjuhr Erngren, kvalitets- och verksamhetschef för äldreomsorgen i Sigtuna kommun, menar att undersökningen visar på den kvalitetsresa som kommunens äldreomsorg genomgår.

Kvalitetscertifieringen av våra särskilda boenden är ett första steg och att redan se så goda resultat är fantastiskt. Det visar att vår kvalitetsresa kommer dem som vi är till för, det vill säga våra brukare, till godo, säger Lena Bjuhr Erngren.

*Koladamätningen bygger på Socialstyrelsens enkät (som sedan blir Öppna jämförelser av Sveriges kommuner och regioner, SKR). Den genomförs en gång per år, vanligtvis i mars-maj men är i år kraftigt försenad och kommer inte genomföras förrän till hösten.