Publicerad:

Midgårdsbadets utedel stängd under sommaren 2021

Sigtuna kommun har beslutat att fortsätta att hålla Midgårdsbadets utedel stängd även denna sommar.

Midgårdsbadets utomhusbad. Fotograf: Jeanette Sundin

Anledningarna till det är flera men huvudskälet är risken för trängsel under coronapandemin.
Midgårdsbadets utedel är stor till ytan, både land- och vattendelen och besöks normalt av upp till cirka 2 000 badande per dag under sommarmånaderna.
Även om Sigtuna kommun skulle begränsa antalet badande ordentligt för att undvika för många på samma plats samtidigt, är det stor risk för köbildning och därmed trängsel vid in- och utpassering samt vid duschar och hygienutrymmen.

Ett annat skäl är tidsaspekten.

Ett normalt år påbörjas uppstarten av Midgårdsbadets utedel – såväl tekniskt som personellt och planeringsmässigt – senast i februari månad.
Vi har enbart startat de olika processer som behövs för att inte anläggningen ska skadas. All övrig planering har pausats.

Det innebär bland annat att det saknas bemanning. Midgårdsbadets speciella reningsprocedur kräver personal som kan de tekniska installationerna och på ett tillfredställande vis kan kontrollera kvalitén på badvattnet. Det behövs även utbildade badvakter med mera, så ur såväl ett kvalitetsperspektiv som ett säkerhetsperspektiv bedömer vi att Midgårdsbadets utedel inte ska öppna.