Publicerad:

Grattis till alla pristagare

År 2020 var året då väldigt mycket inom kultur- och fritidsområdena fick ställas in eller skjutas upp. Trots detta har många fortsatt med sitt engagemang, hittat lösningar och kämpat på. Det är något som Sigtuna kommun tycker är värt att uppmärksamma, vilket märks på pristagarna av kultur- och fritidspriserna.

Precis som det varit sedan 2013 utses pristagare i sex olika kategorier. Men i år med en stor skillnad. Antalet pristagare.

Årets Förening: Samtliga föreningars styrelser i Sigtuna kommun.
Den kraft föreningslivet mobiliserat bör särskilt uppmärksammas. Trots corona-pandemins alla hinder har föreningarna hållit den dagliga verksamheten igång, genomfört årsmöten samt informerat och följt riktlinjer och restriktioner för att hjälpa till att minska smittspridning så mycket som möjligt.

Årets Prestation: Alla föreningsaktiva barn och ungdomar som kämpat på med sina aktiviteter, hållit i och hållit ut, och anpassat sig efter nya förutsättningar med alla restriktioner under pandemin.

Årets Initiativ: Sigtuna Event har med stort engagemang, professionalitet och nytänkande genomfört Sigtuna Summer Squeeze. Mitt i pandemitider lyckades föreningen på ett utmärkt sätt genomföra ett smittsäkert evenemang utifrån rådande maxantal men med festivalanda.

Kulturpristagare: Kim Hultén och Mikael Falk. Med stort engagemang och hänsyn till det konstnärliga uttrycket har Kim och Mikael, i den nya stadsdelen Sigtuna stadsängar, på ett utmärkt sätt lyckats knyta ihop det nya Sigtuna med det gamla genom sigtunakonstnären Lars Erik Falks skulptur ”Modul Skulptur”.

Kulturstipendiat: Hanna Sturland tilldelas 2020-års kulturstipendium för sina breda musikaliska färdigheter som sträcker sig utöver hennes skicklighet inom violinspel. Hanna har ett stort engagemang, hjälper sina kamrater och är en förebild för många andra elever på Kulturskolan.

Ungdomsledare: Jessica Himo, (Sigtuna Basket) för att hon är en mycket allsidig, tydlig och kompetent ledare som är en förebild för klubbens spelare och ledare med sitt engagemang och sitt sätt att vara. En riktig eldsjäl som inspirerar andra att också bli ledare och tränare.

Så här sammanfattar Lars Palmér, förvaltningschef kultur- och fritid, tankarna bakom arbetet med utnämningarna:
- 2020 var ett mycket märkligt år. De individuella prestationerna inom kultur- och fritidsområdet har varit svåra att följa då få tävlingar och evenemang har genomförts. Däremot har initiativen, det hårda arbetet i bakgrunden för ungdomars idrottande och kulturens överlevnad och föreningarnas idoga engagemang för sitt intresseområde genomförts och lyst igenom. Det vill Sigtuna kommun synliggöra.

Lars Björling (SfS), ordförande i kultur- och fritidsnämnden säger:
- Föreningslivet har utsatts för stora påfrestningar under Coronapandemin med begränsade eller helt inställda verksamheter och behöver all uppmuntran de kan få. Vi fortsätter på olika sätt att stödja föreningslivet att öppna upp sina verksamheter i takt med att restriktionerna lyfts.

Den 8 juni, under en mindre ceremoni i Sigtuna museums trädgård, kommer pristagarna av Sigtuna kommuns kultur- och fritidspriser att hyllas.

Årets Kulturpristagare, Årets Kulturstipendiat och Årets Ungdomsledare får alla 10 000 kronor vardera.

Årets Initiativ får 5 000 kronor och prispengarna på sammanlagt 10 000 kronor för Årets Förening samt Årets Prestation kommer att användas till inspirationsföreläsningar som ska komma alla föreningar till gagn.