Publicerad:

Årsredovisningen för 2020 är godkänd

Årsredovisningen visar och redogör för utfallet av verksamhetsåret, hur verksamhetens finansierats och hur den ekonomiska ställningen är vid utgången av verksamhetsåret.

Året som de flesta av oss för alltid kommer att koppla samman med pandemins utbrott, innehåller faktiskt även annat. Titta själva!