Publicerad:

Företagen ger Sigtuna kommun högst betyg genom tiderna

Företagens upplevelse av kommunens myndighetsutövning har ökat till 77 i Nöjd-Kund-Index (NKI), från 71 föregående år. Det är det högsta betyg företagen har givit kommunen sedan mätningarna inleddes år 2007.

Kvinna syr båtkapell

Kvinna syr båtkapell

Företagarna i kommunen har bedömt kommunens service inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Alla företag som haft ett ärende hos kommunen inom någon av dessa kategorier har tillfrågats hur de upplevt kommunens hantering av ärendet.

NKI 77 är det bästa resultatet för Sigtuna kommun sedan de årliga mätningarna inleddes år 2007. Miljö- och hälsa samt livsmedelskontrollen har ökad nöjdhet men även resultatet för bygglov är betydligt bättre, vilket är glädjande, säger näringslivschef Mathias Forsberg.

Sedan något år satsar Sigtuna kommun kraftfullt på förbättrad service och ökad affärsmässighet vilket har givit resultat, NKI-mätningen är ett steg i rätt riktning för att underlätta för företagen och skapa en bättre företagsplats.

Resultatet inom de olika kategorierna för Sigtuna kommun med föregående års värde inom parantes är: Brandskydd 88 (79), Bygglov 72 (63), Markupplåtelse 68 (71), Miljö- och hälsoskydd 71 (68), Livsmedelskontroll 87 (85), total 77 (71)