Publicerad:

Många hjälpande händer vid branden i Märsta

På onsdagseftermiddagen började det brinna i ett hyreshus i Märsta. Bara kort efter räddningsstyrkans utryckning stod Norrbacka förskola och skola tvärs över gatan öppen för evakuerade och insatspersonal. Till lokalerna kom också personal från olika delar av kommunen för att kavla upp ärmarna och hjälpa till.

Norrbackaskolan. Foto: Rosie Alm

Foto: Rosie Alm

Många, tillsammans och snabbt! Så kan man sammanfatta insatsen i samband med en brand i ett hyreshus på Odensalavägen i Märsta igår.

Bara en kort stund efter att polis och brandkår var på plats öppnades Norrbacka förskola och grundskolans matsal. Där kunde olika stödfunktioner från Sigtuna kommun, Polisens sambandscentral, Rikshem och försäkringsbolag samlas för att stötta de evakuerade.

Bland annat stod förskole- och skolpersonal, kommunens socialtjänst och POSOM-gruppen redo för att erbjuda tillfälligt tak över huvudet, hjälp med akutboende och någon att prata med. Och snart stod kaffe och mackor framme och en snabb insats från kökschefen gjorde att varm mat (!) dukades fram på rekordtid.

Det var bara att öppna kylarna och sätta igång, säger Engy Ülgen, kökschef på Norrbackaskolan, som blixtinkallades.

Medan insatsen pågick fortsatte eftermiddagen för förskolebarn och fritidselever, och personalen fördelade alla i olika lokaler för att minska smittspridning. Bakom det operativa arbetet på plats satte Barn- och ungdomsförvaltningens krisgrupp igång med krisledning och samordning.

Jag är otroligt stolt över hur personalen kickade igång och vågade agera, och de gjorde det dessutom otroligt snabbt, säger Karl Kockum, rektor för Norrbackaskolan. Vid sidan om att ordna någonstans att ta vägen och något i magen för de drabbade, så kunde den ordinarie verksamheten löpa på bredvid den akuta insatsen. Det känns också mycket tryggt att Barn- och ungdomsförvaltningens krishantering kommer igång så snabbt och effektivt – det känns bra att ha den organisationen bakom sig.

Också Gunilla Bränn, verksamhetschef förskola, är stolt över alla inblandades sätt att agera.

Idag, torsdag, har många av barnen haft behov av att prata av sig, och ett team från elevhälsan på Sigtuna kommun besökte redan på morgonen skola och förskola för att erbjuda stöd. De familjer som drabbats direkt av branden har fått stöd i det mest akuta.