Publicerad:

”Vi vill stötta civilsamhället att utveckla verksamheter i kommunen”

Sigtuna kommun vill utöka samarbetet med civilsamhället.
Som ett led i det arbetet har ett beslut tagits kring nya riktlinjer för föreningsbidrag till verksamheter inom individ- och familjeomsorgens områden.

Under den pågående coronapandemin har det blivit än tydligare hur viktigt det är att ha någon att prata med vid oro, hur viktigt det är att inte känna sig helt isolerad och att kunna få hjälp och stöd när det av olika skäl behövs.
Därför vill Sigtuna kommun uppmuntra civilsamhället att utveckla och driva verksamheter inom ramen för detta.

Som vi alla såg under år 2020 tog det civila samhället ett stort ansvar kopplat till samvaro och stöttning för personer som av olika anledningar levde i social avskildhet. Vi vill med detta föreningsbidrag ytterligare stötta civilsamhället att utveckla verksamhet som riktar sig till invånare i Sigtuna kommun", säger Anna Malm Kelfve (M), ordförande i individ- och familjeomsorgsnämnden.

De nya reglerna ställer särskilt höga krav på tydlighet på att beskriva hur verksamheten förebygger mobbning, trakasserier, rasism och kränkande behandling och hur föreningens förebyggande arbete mot ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel) sker i de föreningar vars verksamhet riktar sig till barn och unga.

De tidigare riktlinjerna var från 2012.

Här kan du läsa mer om hur du ansöker om föreningsbidrag