Publicerad:

Högt betyg för natt- och larminsatsgruppen

En färsk brukarundersökning, gjord av Svenskt Kvalitetsindex, SKI, visar på högt betyg för Sigtuna kommuns natt- och larminsatsgrupp.

Resultatet visar att brukarna som använder sig av trygghetslarm/nattrokamera i Sigtuna kommun har stort förtroende för personalen och är nöjda med personalens bemötande. De uppskattar även att personalen i stor utsträckning tar hänsyn till deras åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras.
89 procent av de svarande har också uppgett att deras trygghetslarm/nattrokamera får dem att känna sig helt eller delvis mer trygga jämfört med hur trygga de kände sig utan insatsen.

Kommunen beställt undersökningen

Det är kommunens äldre- och omsorgsförvaltning själva som beställt undersökningen av SKI. Orsaken är att natt- och larminsatsgruppens brukare är exkluderade ur den brukarundersökning som Socialstyrelsen årligen genomför på kommunens särskilda boenden och i hemtjänsten.
Iris Fichter von Eichwald, enhetschef larminsatsgruppen samt nattpatrullen, tycker att det är bra att den här brukarundersökningen kommit till stånd så att de vet vad deras brukare uppskattar och vad som kan förbättras:

Jag är väldigt glad att våra brukare har högt förtroende för våra medarbetare och är nöjd med det bemötande som de får, men framförallt att de som har trygghetslarm och nattrokamera känner sig tryggare än de gjorde innan de fick vår hjälp, säger Iris Fichter von Eichwald.

Larmen kontrolleras varje dag

Av undersökningen framgår att flera brukare upplever att de inte vet tillräckligt mycket om sitt trygghetslarm/nattrokamera. Många tror att larmet inte kontrolleras efter att det har installerats och känner därför en oro att det inte ska fungera när det behövs.
Men här kan Iris Fichter von Eichwald ge lugnande besked:

Larmen kontrolleras varje dag via vår trygghetscentral, om fel uppstår kontaktar vi brukaren, förklarar hon.

Totalt har 265 brukare valt att svara på enkäten, vilket motsvarar en svarsfrekvens på cirka 40 procent. Brukarnöjdheten har ett index på 73,9, vilket enligt SKI motsvarar en väldigt hög kundnöjdhet.
Undersökningen genomfördes i december 2020.

Bilden visar händer som håller varandra.

89 procent svarar att deras trygghetslarm/nattrokamera får dem att känna sig tryggare på natten.