Publicerad:

Alla äldreboenden kvalitetscertifierade

I veckan har Sigtuna kommun, med hjälp av externa revisorer, genomfört en kvalitetcertifiering på särskilda boenden i Sigtuna kommun.
Resultat: Alla våra äldreboenden godkändes med fina omdömen.

Några av de positiva sakerna som revisorerna pekar på är kompetenta medarbetare, kvalitetshöjande aktiviteter och bra dokumentation av kvalitetsarbetet.
Kvalitetscertifikatet är ett bevis på det arbete som kommunen gör för att öka kvalitén på våra äldreboenden och jag är så otroligt stolt och glad över de fina omdömena som vi fått och alla våra fantastiska och engagerade medarbetare som gör det här arbetet möjligt, säger Lena Bjuhr Erngren, Kvalitetschef & Verksamhetschef Äldreomsorgen.

Fotnot: Det är ISO-standarden SS 872500:2015, Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende” som våra boenden nu har certifierats mot. Läs mer om standarden här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

bild på brukare och vårdare Sigtuna kommun