Publicerad:

Utomhusanläggningar öppnas igen

Från och med måndag 18 januari kommer samtliga utomhusanläggningar för idrott att vara öppna igen i Sigtuna kommun.

Det beslutet tog Lars Björling (SfS), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, efter att Smittskydd Stockholm bedömt att kommunerna kan revidera den tidigare antagna regionala inriktningen genom lättnader för just utomhusidrotten.
Anledningen är att smittspridningen är något lägre i regionen i kombination med den positiva effekten för folkhälsan som träning innebär.

Från och med 18 januari kommer alltså organiserad föreningsledd verksamhet i mindre grupper samt spontanidrott att kunna hållas under förutsättning att gällande rekommendationer, riktlinjer och lagstiftning kan upprätthållas.

Även om utomhusträning nu bör komma igång, är det fortsatt lika viktigt att hålla avstånd, resa så lite som möjligt och i övrigt följa Folkhälsomyndighetens råd för att minska smittspridningen, säger smittskyddsläkare Maria Rotzén Östlund.

Omklädningsrummen i anslutning till utomhusanläggningarna kommer fortsatt att hållas stängda.