Publicerad:

Nu har vaccination­en mot covid-19 påbörjats

Boende på Arhem, Ärlinghem, Hemskogen och Ymers äldreboende kommer från denna vecka erbjudas gratis och frivillig vaccinering mot covid-19.

Vaccinationen genomförs på plats och utförs av en sjuksköterska. En läkare är också närvarande. Kirsti och övriga som vaccineras får sedan en kompletterande dos efter cirka tre veckor. Bland de första att vaccineras var Kirsti Lundsten. 

Sprutan kändes inte alls. Jag har väntat på det här sedan jag hörde att de hittat ett vaccin, säger Kirsti Lundsten.

En dam vaccineras och får en spruta i armen

Kirsti Lundsten

Det är mycket glädjande att kunna erbjuda vaccinering till våra sköra äldre med start redan vecka 1, säger Lena Söderman, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Sigtuna kommun

Hur ser vaccinationsplanen ut och vilka grupper ligger inom kommunens ansvar att erbjuda vaccinering till?

Vaccinet ges i två doser med cirka tre veckors mellanrum. Vaccinet hanteras av Region Stockholm i samarbete med de läkarorganisationer som är knutna till äldreboendena. Vad gäller vilka grupper som får vaccinet och när så följer vi direktiv från Region Stockholm som i sin tur utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Att inleda vaccinationen mot covid-19 är ett viktigt bidrag till att kunna få en mer normal vardag igen, även om restriktioner kommer att kvarstå under en lång tid framöver, fortsätter Lena Söderman.