Publicerad:

Sigtuna kommun stöttar de individer som vill lämna kriminella miljöer

Sigtuna kommun arbetar på många sätt för att öka tryggheten för alla som bor, lever och arbetar här. I den samverkansöverenskommelse som kommunen har tillsammans med polisen prioriteras bland annat arbetet för att minska risken att ungdomar rekryteras av kriminella nätverk men också arbetet att ge stöd till de individer som vill lämna de kriminella miljöerna.

För att kunna ge ett så bra stöd som möjligt krävs samordnande insatser från olika samhällsaktörer.

Individer som vill hoppa av en kriminell bana tar kontakt med kommunen och därefter görs en bedömning av ansökan i samråd med polisen.

Vi kontaktar till exempel personsäkerhetsgruppen inom polisen, efter samtycke från individen.

Stöd och insatser kan behöva ges tillsammans med både polis och/eller Brottsofferjour, därför kan beslut och erbjudande om hjälp ta olika lång tid för olika individer.

Sigtuna kommun arbetar för social hållbarhet inom kommunen. Det innebär bland annat att prioritera en trygg miljö med låg kriminalitet, förebyggande insatser för barn och unga, att alla ska ha förutsättningar till egen försörjning och en god hälsa samt att samhällsutvecklingen bidrar till att minska segregation och utanförskap.